Translate

Przysłowia ogrodnicze na wrzesień

Dawniej przysłowia ogrodnicze wyznaczały terminy siewów we wrześniu. Dzięki nim prognozowano także, czy zima będzie ciężka lub lekka.

Wrzesień kojarzy się przede wszystkim z wrzosami. To czas przygotowania do zimy.

Wrzesień to czas zbioru plonów i przygotowań do zimy. Dawniej we wrześniu kalendarz prac wyznaczało przede wszystkim święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 8 września. 

Oto przysłowia ogrodnicze na wrzesień z „Kalendarza Ludowego na Rok 1929”:  • We wrześniu gdy tłuste ptaki – mróz w ziemie nie ladajaki.
  • Gdy na Narodzenie (8 września – przyp. blog Niepodlewam) pogodnie – będzie tak przez cztery tygodnie.
  • Przed Bogarodzicą (8 września – przyp. Niepodlewam) – siej żyto przed pszenicą, a po Bogarodzicy – weźmij się do pszenicy.


Jabłka Kosztele zebrane w pogodny dzień 8 września.


  • Pogodnie na Nikodema (15 września – przyp. Niepodlewam) – cztery niedziel deszczów nie ma.
  • Gdy noc jasna na Michała (29 września – przyp. Niepodlewam) – to nastąpi zima trwała.


To ostatnie przysłowie co do prognozowania zimy jest szczególnie trafne. W XXI wieku również warto zwracać uwagę na zachody słońca około 29 września, czyli dnia św. Michała.

Tak o przepowiadaniu zimy na Świętego Michała pisał „Ogrodnik Polski” w 1893 roku:

„Otóż na parę dni przed i po Ś-tym Michale, należy obserwować zachód słońca; jeżeli ten będzie jaskrawy, słońca zachodzić będzie bez chmur i mgły, wtedy należy się spodziewać zimy ostrej”.

Jeżeli zaś będzie odwrotnie, czyli słońca będzie zachodziło za chmury, wśród mgieł, wtedy można się spodziewać zimy lekkiej.😎

Zima w ogrodzie Niepodlewam.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...